Våre juridiske fagområder

Våre juridiske fagområder

Arbeidsrett

Vi bistår med arbeidsavtaler og arbeidstid, revisjon av arbeidsavtaler, oppsigelser og nedbemanninger, og spørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelser.

Kjøpsrett

Etter at man han kjøpt seg bil, båt, motorsykkel eller andre kostbare løsøregjenstander kan man oppleve at gjenstanden ikke oppfyller de krav som var avtalt. Da kan man ha rett til å kreve selger for prisavslag, erstatning eller også heve kjøpet. Vi bistår både kjøper og selger i slike situasjoner.

Fast eiendom

Vi bistår med mangelskrav som har oppstått i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom. Det kan være spørsmål som gjelder retting, prisavslag, erstatning eller å heve kjøpet. Vi bistår også i husleieforhold, både med husleiekontrakter og med tvist i leieforhold.

Avtalerett

Det kan være spørsmål i tilknytning til hvordan en avtale er inngått, tolkning av avtalen, om det foreligger ugyldighet eller om avtalen bør lempes eller revideres.

Familie, arv og skifte

Vi setter opp samboeravtaler, ektepakter og testamenter. Vi bistår også med fordeling av eiendeler etter samlivsbrudd, både i ekteskapet og i samboerforholdet.Vi bistår også etter dødsfall, der arv skal fordeles.

Barnefordeling

Vi bistår foreldre der partene er uenige om omsorgs- og samværsspørsmål.

Personskade

Vi kan bistå med å fremme krav om erstatning i form av tapte utgifter, inntekter og fremtidig tap etter personskade, om den har oppstått som følge av trafikkulykke eller en annen hendelse.

Entreprise

Vi bistår både byggherre og entreprenør i saker innen entreprise- og tilvirkningskontrakter.

Selskapsrett

Vi rådgir og utarbeider nødvendige dokumenter til stiftelse av selskap, aksjonæravtaler og salgskontrakter.

Strafferett

Strafferetten tilhører ett av firmaets spesialområder, og vi har til enhver tid saker gående for domstolen.

Opphavsrett

Opphavsretten er den retten opphavsmannen får til noe han eller hun har skapt enten litterært, kunstnerisk eller vitenskapelig. Retten gir opphavsmannen enerett til å mangfoldiggjøre verket og til gjøre det offentlig. Ofte oppstår spørsmålet om verket er etterlignet av andre. Vi kan bistå i denne vurderingen, og for hvorvidt det foreligger grunnlag for å fremme erstatningskrav mot den som har krenket opphavsmannens rett.

Varemerkerett

«Avocado advokater» et registrert varemerke og kan kun benyttes av oss. Vi bistår med registrering av varemerke og med fremsettelse av krav der det er gjort inngrep i eneretten.

Trygderett

Vi bistår med trygdespørsmål. Vi bistår også med klager på vedtak.

Kontakt oss her

Kontakt oss her

Ta gjerne kontakt med oss

Ta gjerne kontakt med oss.

Fridtjof Nansens plass 4
0160 Oslo, Norge


post@avocado.no
+47 22 98 00 00


Diese Seite ist auch auf Deutsch verfügbar.: Deutsch (Tysk) English (Engelsk)