Avocado Advokater

Hard med de harde,
myk med de myke

FANTOMET

 
OM OSSS


Sakens kjerne er juss, men det menneskelige rundt er minst like viktig


OM OSS


Sakens kjerne er juss, men det menneskelige rundt er minst like viktig


Vi yter personlig rådgivning kjennetegnet av høy integritet. Din tillit til oss betyr alt.

Noen av våre
fagområder


Arbeidsrett


Vi bistår både på arbeidstakersiden og på arbeidsgiversiden

Kjøpsrett


Vi bistår både kjøper og selger i kjøpssituasjoner

Fast eiendom


Vi bistår også i husleieforhold, både med husleiekontrakter og med tvist i leieforhold

Trygderett


Vi bistår med trygdespørsmål. Vi bistår også med klager på vedtak ..

Avtalerett


Avtaler kan inngås både muntlig og skriftlig.

Familie, arv og skifte


Vi setter opp samboeravtaler, ektepakter og testamenter..

Barnefordeling


Vi bistår foreldre der partene er uenige om omsorgs- og samværsspørsmål.

Varemerkerett


Et varemerke er et kjennetegn for en bestemt næringsdrivendes varer ..

Personskade


En personulykke kan ha store ringvirkninger både på helse og på økonomien ..

Entreprise


Vi bistår både byggherre og entreprenør i saker innen ..

Selskapsrett


Vi rådgir og utarbeider nødvendige dokumenter til stiftelse av selskap ..

Strafferett


Strafferetten tilhører ett av firmaets spesialområder, og vi ..

Prosedyre


Vi er prosedyreadvokater og fører ofte saker for domstolen ..

Opphavsrett


Opphavsretten er den retten opphavsmannen får til noe han eller hun har skapt enten ..

DIGITALT


30 minutter gratis
rådgivning


Fortsett å lese

video-bgvideo-bg